Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej

Autor: Grzegorz Blicharz
ebook

42,00 zł*

Informacje dot. produktu "Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej"

Z “Przedmowy redaktorów serii” Wojciecha Dajczaka, Tomasza Giaro i Franciszka Longchamps de Bérier: Publikowana praca wyróżnia się sposobem łączenia wniosków wyprowadzanych z rzymskich źródeł i problemów, z jakimi boryka się dzisiejsze prawo. Znajduje to wyraz na trzy sposoby. Po pierwsze, obok tradycji civil law, a więc budowanej na świadomych odniesieniach do prawa rzymskiego jeszcze przy tworzeniu wielkich kodyfikacji cywilnych, książka szeroko odnosi się do tradycji common law. Analizuje prawo amerykańskie z uwzględnieniem różnorodności praw stanowych i dorobku orzecznictwa. Po drugie, podstawą dla zrekonstruowanych w pracy modeli dogmatycznych są obok praw kontynentalnej Europy i common law także regulacje Chin, Indii oraz Japonii. Kontekst tworzą tam samodzielne tradycje prawne. Po trzecie, Autor uznał, że przypisanie antycznemu prawu rzymskiemu - jako dorobkowi myśli - wagi podobnej do filozofii greckiej uzasadnia łączenie go z problemami współczesności także w oderwaniu od dorobku interpretacji rzymskich źródeł prawnych od późnego średniowiecza po czas kodyfikacji.

Ogłaszana drukiem praca potwierdza, że regulacja konkretnej sytuacji społecznej lub zagadnienia jest wyborem z ograniczonego zbioru możliwych, społecznie akceptowalnych rozwiązań. Pokazuje w konkretny sposób, że pogłębione rozważania nad tradycją prawną porządkują i wzbogacają wiedzę współczesnego prawnika o zawartości takiego zbioru.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Od.Nowa
Autor: Grzegorz Blicharz
ISBN: 9788366265332
Rok wydania: Rok wydania: 2016
Opis wydania: Strony: 680, Format pliku: epub, mobi

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.