COMMONS - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych

Autor: Grzegorz Blicharz
ebook

35,00 zł*

Informacje dot. produktu "COMMONS - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych"

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), laureat programu „Diamentowy Grant”, zdobywca wyróżnień w LII Konkursie „Państwa i Prawa” i I Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; laureat nagrody DAAD Societas Humboldtiana Polonorum za projekt o zarządzaniu commons; dyrektor Fundacji Utriusque Iuris.

„Znaczące wyniki badań Elinor i Vincenta Ostromów, które przyniosły Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii Elinor Ostrom w 2009 roku, nagłośniły w świecie zagadnienie commons, będące w centrum rozważań Autora. Jego praca jest oryginalnym opracowaniem istotnego naukowo i społecznie tematu, który nie doczekał się pogłębionej analizy z punktu widzenia prawa. Wypełniając lukę w tym zakresie, książka wnosi twórczy wkład w złożoną problematykę wspólnego użytkowania dóbr wspólnie użytkowanychi prawnoporównawczych aspektów korzystania z zasobów wody. Rozważania nawiązujące do konstrukcji prawa rzymskiego oraz poszukiwanie analogii do rozwiązań tego prawa w odniesieniu do commons prowadzą do celnych spostrzeżeń i nowatorskich wniosków. Istotnym dopełnieniem całości opracowania są liczne przykłady współczesnych rozwiązań prawnych, szczegółowo przedstawiane i analizowane w pracy”.

z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Od.Nowa
Autor: Grzegorz Blicharz
ISBN: 9788366265325
Rok wydania: Rok wydania: 2017
Opis wydania: Strony: 195, Format pliku: epub, mobi

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.