Kodeks wykroczeń

ebook

15,00 zł*

Informacje dot. produktu "Kodeks wykroczeń"

Kodeks Wykroczeń stanowi fundament prawny regulujący postępowanie w przypadkach naruszeń prawa, które nie kwalifikują się jako przestępstwa. Kodeks ten służy jako podstawa dla egzekwowania porządku publicznego oraz utrzymania spokoju społecznego. Wprowadza klarowne zasady, normy i sankcje dla osób dopuszczających się wykroczeń, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę interesów społeczności lokalnej. Poprzez Kodeks Wykroczeń społeczeństwo określa granice akceptowalnego zachowania, promując równowagę między wolnością jednostki a potrzebą zapewnienia porządku publicznego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Od.Nowa
ISBN: 9788367523134
Rok wydania: Rok wydania: 2024
Opis wydania: Strony: 148, Format pliku: pdf

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.