Psychologia sali sądowej

Autor: Magdalena Najda,Aleksandra Rutkowska,Dariusz Rutkowski

39,99 zł*

Informacje dot. produktu "Psychologia sali sądowej"
Psychologia sali sądowej koncentruje się na tematyce pozaprawnej warstwy postępowania sądowego. Autorzy podejmują, rzadko obecny w literaturze prawniczej, problem znaczenia, jaki mają dla przebiegu, a nierzadko także dla wyniku postępowania, sposób
komunikowania się, emocje i stres, typ motywacji, a także fizyczne zmęczenie. Zagadnienia ujmowane są z perspektywy sędziów i psychologa, co nadaje treściom przekazywanym w książce niezwykle praktyczny, życiowy wymiar przy pełnym zachowaniu ich wartości naukowej. Książka zawiera wiele konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak kierować salą sądową, a także własnymi zasobami psychicznymi. Obok narzędzi komunikacyjnych ułatwiających porozumiewanie się z uczestnikami postępowania i zarządzanie konfliktem, Czytelnik znajdzie techniki kierowania trudnymi emocjami, metody radzenia sobie z agresją, a także wskazówki, jak sędziowie powinni zadbać o siebie, aby uniknąć negatywnych skutków stresu związanego z pracą. Rysunki autorstwa sędziego Arkadiusza Krupy, będące jednocześnie uzupełnieniem, ilustracją i komentarzem przekazywanych treści, dodają książce uniwersalną wartość, jaką jest poczucie humoru.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Od.Nowa
Autor: Magdalena Najda,Aleksandra Rutkowska,Dariusz Rutkowski
ISBN: 978- 83-66720-72-5
Rok wydania: 2021

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.